Shtypshkronja Grand 2006 tashmë lider në fushën e saj, arrin të pozicionohet në tregun Shqiptar me të gjithë gamën e produkteve që posedon.Grand është krijuar në vitin 2006 pas një experience gati 20 vjecare në Greqi kjo shtypshkronje ka arrritur që në fare pak kohë të mund të gjëndet pranë klienteve të saj.

Grand 2006 vit pas viti ka arritur te mirëpoziconohet, dhe e gjitha kjo arritje i dedikohet zgjerimit të games së produkteve dhe punës produktive.Kjo kompani e mbështet ecurine e saj pozitive në partneritetin e disa prej kompanive më të njohura Greke, gjithashtu Shtypshkronja Grand punon edhe me pjesën e eksportit drejt Greqisë në fushën e Punimeve Fason.